Evolving with chicken bones Partial Airway Obstruction: A Case Repor

İsa Yıldız, İzzet Yıldız, Ömer Özgür Yıldız, Hakan Bayır, Atakan Genç
2015 Abant Medical Journal  
Ağız içinde yabancı cisim sık karşılaşılan acillerdendir. Özellikle çocukluk çağında sık görülmesine rağmen, özellikle diş protezi kullanan ileri yaş grubunda da görülebilmektedir. Tıkanıklığın ciddiyetine bağlı olarak morbidite ve mortalite artmaktadır. Erken tanı ve tedavi ile morbidite ve mortalite azalabilmektedir. Bu olguda, larenkse takılan kemik parçasının tanı ve müdahalesinin sunulması amaçlanmıştır. Foreign body in mouth is common emergency. Although often in childhood, especially in
more » ... ood, especially in the dental prosthesis uses the advanced age group. Depending on the severity of the blockage leads to morbidity and mortality. Early diagnosis and treatment reduces complications. This presentation was presented to the bone piece diagnostics and intervention that plugs into the larynx. Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim aspirasyonu, larenks, kemik.
doi:10.5505/abantmedj.2015.71354 fatcat:ql53eb3pvbauvgb75s6oq2gpmu