OCCUPATIONAL HEALTH RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EXPOSURE TO INORGANIC LEAD AND CHRONIC ALCOHOL CONSUMPTION IN THE WORKERS OF A NON-FERROUS METALLURGY UNDERTAKING

Carla Iosip, D Bardac
unpublished
It is known that chronic alcohol consumption could be influenced by inorganic lead exposure. The present study aims at demonstrating the weight of the negative effects felt by the human body due to the co-exposure to chronic inorganic lead and alcohol. Objectives of the study: exposure assessment to lead in a research batch of an industrial community, an important casuistry for industrial chronic lead poisoning and a control group from an industrial society, without occupational exposure to
more » ... nal exposure to lead; the assessment of the dose-response relationship regarding the exposure to lead in an industrial community; the chronic alcohol consumers in a geographic area (Baia Mare, Maramures) known for the production of alcohol consumption and chronic double-refined concentrated alcohol; the quantification of the relationship between chronic lead poisoning and alcoholism in different exposure conditions to lead and chronic alcohol consumption; the assessment effects of chronic alcohol consumption in workers exposed to inorganic lead; the assessment of the effects of alcohol consumption in the workers exposed to inorganic lead. This paper presents the correlations between the indicators of exposure and those of biological effect in the study group. Cuvinte cheie: efecte negative, co-expunerea la plumb anorganic şi alcool Rezumat: Se cunoaşte faptul, că un consum cronic de alcool ar potenţa efectele expunerii ocupaţionale la plumb anorganic. Studiul de faţă îşi propune să demonstreze care este ponderea efectelor negative resimţite de organismul uman datorate co-expunerii cronice la plumb anorganic şi alcool. Obiectivele studiului sunt următoarele: evaluarea expunerii la plumb la un lot de cercetat dintr-o colectivitate industrială cu cazuistică importantă pentru Saturnism cronic şi a unui lot martor dintr-o colectivitate industrială fără expunere profesională la plumb; evaluarea relaţiei doză răspuns în expunerea la plumb, într-o colectivitate industrială, la consumatorii cronici de alcool, într-o zonă geografică (Baia Mare, Maramureş) cunoscută pentru producţia de alcool etilic dublu rafinat şi pentru consumul cronic de alcool concentrat; cuantificarea relaţiei saturnism cronic-alcoolism , în condiţii de expunere diferită la plumb şi consum cronic de alcool; evaluarea efectelor consumului cronic de alcool la muncitorii expuşi la plumb anorganic; evaluarea efectelor asocierii alcoolul etilic-plumb anorganic. Articolul de faţă prezintă corelaţii existente între indicatorii de expunere şi cei de efect biologic la lotul de studiu.
fatcat:k2t5oglobzbabdivzqjjbzkdku