Novel NIR-II organic fluorophores for bioimaging beyond 1550 nm

Yang Li, Yufang Liu, Qianqian Li, Xiaodong Zeng, Tian Tian, Wenyi Zhou, Yan Cui, Xikun Wang, Xiaoding Cheng, Qihang Ding, Xiaofei Wang, Junzhu Wu (+6 others)
2020 Chemical Science  
Near-infrared fluorescence imaging in the 1500 nm-1700 nm sub-window (NIR-IIb) has shown deeper penetration depth, higher resolution and zero auto-fluorescence for biomedical imaging. Till now, very few small molecular NIR-IIb...
doi:10.1039/c9sc06567a fatcat:fi5idysytbg73dm4eet4bcmxgi