Wpływ Tytanitu® na strukturę plonowania i wielkość owoców truskawki odmian 'Senga Sengana' i 'Elsanta'

Paweł Michalski
2008 Agronomy Science  
W latach 2003–2005 zastosowano corocznie dwukrotne opryskiwanie tytanem w fazie kwitnienia truskawki. Badania wykonano w Sadzie Doświadczalnym Felin Akademii Rolniczej w Lublinie na odmianach 'Senga Sengana' i 'Elsanta'. Uzyskane wyniki wskazały na brak istotnego wpływu zastosowania tytanu w plonowaniu, ilości zebranych owoców czy udziału plonu handlowego w ogólnym. Jednakże w 2004 r. rośliny odmiany 'Elsanta' korzystnie zareagowały na ten zabieg. Uzyskano wówczas owoce istotnie większe,
more » ... o 14,0% w plonie handlowym i w wyborze Ekstra, w porównaniu z kontrolą – nietraktowaną tytanem.
doi:10.24326/as.2008.3.12 fatcat:ntvmvtog75fkbeg6zidkaqssve