Εκτίμηση των αντανακλαστικών της επιγονατίδας και της κάμψης υπό ηρέμηση σε κλινικά υγιείς σκύλους και σε σκύλους με θωρακοσφυϊκό σύνδρομο:

Ηλίας Νικολάου Μουζακίτης
2014
Η εξέταση των νωτιαίων αντανακλαστικών θεωρείται στοιχειώδης για την ταξινόμηση της αλλοίωσης ως τύπου άνω ή κάτω κινητικού νευρώνα σε περιστατικά μυελοπάθειας. Ωστόσο, η εξέτασή τους δεν είναι πάντα εφικτή εξαιτίας της απουσίας συνεργασίας εκ μέρους του σκύλου. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η αξιοπιστία της εξέτασης των αντανακλαστικών επιγονατίδας και κάμψης υπό ηρέμηση με τέσσερα διαφορετικά αναισθητικά πρωτόκολλα. Τα αναισθητικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: το 1ο
more » ... σε δόση 180 μg/m2, το 2ο συνδυασμός ακετυλοπρομαζίνης-βουτορφανόλης σε δόσεις 0,05 mg/kg και 0,1 mg/kg αντίστοιχα, το 3ο δεξμεδετομιδίνη σε δόση 100 μg/m2 και το 4ο συνδυασμός ακετυλοπρομαζίνης-βουτορφανόλης σε δόσεις 0,1 mg/kg και o,2 mg/kg αντίστοιχα. Τα εν λόγω αντανακλαστικά, εξετάστηκαν σε κλινικά υγιείς σκύλους και σε σκύλους με θωρακοσφυϊκό σύνδρομο πριν και μετά τη χορήγηση των παραπάνω αναισθητικών πρωτοκόλλων. Διαπιστώθηκε ότι το αντανακλαστικό της επιγονατίδας επηρεάζεται από τη χορήγηση ηρέμησης λιγότερο από εκείνο της κάμψης και ότι μπορεί να θεωρείται αξιόπιστο όταν εξετάζεται υπό αυτές τις συνθήκες για την νευροανατομική εντόπιση της βλάβης στη θωρακοσφυϊκή μοίρα του νωτιαίου μυελού, σε ζώα που πάχουν από θωρακοσφυϊκό σύνδρομο.
doi:10.26262/heal.auth.ir.135135 fatcat:zf4a7tm5ezgoxprbt27ecv3fom