Experimental studies of liquid mixing effectiveness for dual system of turbine impellers
Doświadczalne badania efektywności mieszania cieczy dla układu dwu mieszadeł turbinowych

Joanna Karcz
1991 Szczecińskie Roczniki Naukowe  
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki doswiadczalnych badan mocy mieszania i wnikania ciepla dla ogrzewanego plaszczowo mieszalnika, zaopat rzonego w dwa mieszadla turbinowe na jednym wale. Pomiary przeprowadzono dla r6znych wartosci parametru H/D. Na podstawie kryterium (4) oszacowano efektyw nosc mieszania badanych zestaw6w mieszadel. Stwierdzono, ze z punktu widzenia zastosowanego kryterium, najkorzystniejszy dla zbiornika smuklego (H/D > 1) jest zestaw dwu mieszadel turbinowych
more » ... el turbinowych tarczowych. Slow a k I u c z owe: mieszanie mechaniczne cieczy -moc mieszania -wnikanie ciepla -efektywnosc mieszania -uklad dwu mieszadel.
doi:10.3750/stn/srn/t06/z1/05 fatcat:ephcpivhdrehloxzmkzzlftxte