Elektron ta'limning o'ziga xos xususiyatlari hamda ularning qiyosiy tahlili

Ilhom Umirov, Yorqin Hamraqulov
2021 Общество и инновации  
Ushbu maqolada oliy talim tizimida elektron talimning o'ziga xos xususiyatlari hamda masofaviy ta'lim bilan birgalikda Blended Learning ta'lim texnologiyasining afzalliklari ham qisman yoritib o'tildi. Blended Learning ta'lim texnologiyasi kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish uchun muhim ilg'or xorijiy tajriba vositalari va ularning bir biri bilan qiyosiy tahlillari keltirilgan.
doi:10.47689/2181-1415-vol2-iss10/s-pp555-560 fatcat:bkft3b3w6rdodkc7bppfngufh4