High variations of methanogenic microorganisms drive full-scale anaerobic digestion process

Qiuting Zhang, Mengmeng Wang, Xingyu Ma, Qun Gao, Tengxu Wang, Xuchuan Shi, Jizhong Zhou, Jiane Zuo, Yunfeng Yang
2019 Environment International  
doi:10.1016/j.envint.2019.03.005 fatcat:lh2ka4edondbxkum7whrpewyeu