Zaměstnanci a jejich výkonnost v českých podnicích financovaných rizikovým kapitálem

Jaroslava Rajchlová, Anna Fedorová
2013 Český finanční a účetní časopis  
Výzkumný úkol, jehož výsledky jsou v příspěvku shrnuty, řešil dílčí problematiku rizikovéhokapitálu a prověřoval domněnku o vyšší četnosti růstu veličiny výkonnost zaměstnance vesrovnání s četností růstu počtu zaměstnanců v podnicích financovaných rizikovým kapitálem.Při zpracování empirického výzkumu bylo využito především metod popisné statistiky. Přizkoumání celého souboru sledovaných podniků bylo zjištěno, že 63 % podniků vykazovalovyšší četnost růstu veličiny výkonnost zaměstnance, v
more » ... ě 23 % podniků byla zjištěnavyšší četnost růstu veličiny počet zaměstnanců. Při sledování změny výkonnosti zaměstnancea počtu zaměstnanců zjištěných v roce před vstupem investora a prvním roce vstupu investorarizikového kapitálu bylo vyšetřeno, že v případě 57 % podniků klesla výkonnost zaměstnancea v případě 61 % podniků klesl počet zaměstnanců. Dalším rovinou výzkumu byla komparacečetnosti růstu sledovaných veličin během kooperace podniku s investorem a po výstupuinvestora z podniku. Zde byl formulován poznatek, že v podnicích, ve kterých působilrizikový kapitál v České republice, signifikantně častěji rostla výkonnost zaměstnanců nežjejich počet, a to nejen v době přítomnosti investora, ale i po jeho odchodu.
doi:10.18267/j.cfuc.332 fatcat:gdm5ek6wf5cmfpv53vngs6aady