Θϵσσαλικὰ Μνημϵῖα, Κατάλογος τῶν ἐν τῷ Ἀθανασακϵίῳ Μουσϵίῳ τοῦ Βόλου ἀρχαιοτήτων. By A. S. Arvanitopullos. Pp. 464. Athens and Volo: Eleutheroudakes, 1909. 6.50 dr

1910 Journal of Hellenic Studies  
doi:10.2307/624321 fatcat:lfjnbz242vgnbm5cdec5j2hz5i