Intelektualni Kapital u Digitalnoj Ekonomiji / Intellectual Capital in Digital Economy

Mihaela Stanivuk
2015 Economics (Bijeljina)  
Rezime Današnje kompanije su zavisne od nematerijalne imovine koju čine informacije, znanje, inovacije i kreativost, a to su glavni resursi digitalne ekonomije. Da bi se pojavile i opstale na globalnom tržištu, u digitalnom dobu, današnje kompanije moraju posjedovati performanse kojima će zasjeniti konkurenciju i ostvariti privredni progres. Te performanse se ogledaju u intelektualnom kapitalu, odnosno u umovima ljudskih resursa kompanije, njihovim međusobnim odnosima, kao i odnosima sa
more » ... m saradnicima. Intelektualni kapital je jedan od krucijalnih koncepata kreiranja konkurentske prednosti u digitalnoj ekonomiji. Cilj ovog rada je ukazivanje na skrivenu vrijednost intelektualnog kapitala koja već decenijama sazrijeva u tišini i čeka pravi trenutak da "eksplodira". Znanje koje kompanija posjeduje, kao i način na koji ga primjenjuje danas je odlučujući faktor za ostvarivanje optimalnog razvoja potencijala digitalne ekonomije, te stvaranje stabilnog društvenog sistema. Predstavljajući različite metode mjerenja naučnici su omogućili ostvarivanje prava vlasništva i mjerenje intelektualnog kapitala kompanije. Od esencijalnog značaja je zaštita intelektualnog kapitala, jer u digitalnoj ekonomiji, gdje se gotovo sve vrši elektronski, pojam "zloupotreba" je dobio sasvim novo značenje. Naposljetku, intelektualni kapital je ultimatum neophodan za postizanje dominacije na globalnom tržištu i ostvarivanje ekonomskog prosperiteta.
doi:10.1515/eoik-2015-0003 fatcat:whbvqtrfvzfmzpr3fgjmkhacge