VIOLETTA JAROS, STUDIA NAD JĘZYKIEM I STYLEM PISM NAUKOWYCH JOACHIMA LELEWELA. WYDAWNICTWO IM. STANISŁAWA PODOBIŃSKIEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, CZĘSTOCHOWA 2015, SS. 784

TADEUSZ LEWASZKIEWICZ
1970 Slavia Occidentalis  
doi:10.14746/so.2019.76.15 fatcat:dbsoi4lrbnby5hb4wcbynnan4i