sj-pdf-1-imr-10.1177_0300060520961675 - Supplemental material for Polymorphism rs6478109 in the TNFSF15 gene contributes to the susceptibility to Crohn's disease but not ulcerative colitis: a meta-analysis

Yuan Zhou, Yi Zhu, HongGang Jiang, ZhiHeng Chen, BoHao Lu, Jin Li, Xuning Shen
2020 Figshare  
Supplemental material, sj-pdf-1-imr-10.1177_0300060520961675 for Polymorphism rs6478109 in the TNFSF15 gene contributes to the susceptibility to Crohn's disease but not ulcerative colitis: a meta-analysis by Yuan Zhou, Yi Zhu, HongGang Jiang, ZhiHeng Chen, BoHao Lu, Jin Li and Xuning Shen in Journal of International Medical Research
doi:10.25384/sage.13066916.v1 fatcat:eqcwsguqybbzzd3pmlkaisklfi