FEATURES OF USE OF STRUCTURAL EXTRAORDINITY TO ENSURE THE RELIABILITY OF ANALOG ELECTRONIC EQUIPMENT

V.V. Makarenko, Y.G. Savchenko
2020 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Technical Sciences  
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНОЇ НАДЛИШКОВОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ АНАЛОГОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ У статті наведені результати дослідження шляхів побудови надійних систем обробки аналогових сигналів з використанням елементів невисокої надійності. Проведений порівняльний аналіз методів побудови надійних систем з використанням резервування окремих елементів систем за різними
more » ... ами. Запропоновано виявляти несправність в одному з каналів системи з резервуванням шляхом порівняння огинаючої цих сигналів. Інші методи виявлення різниці у сигналах резервних та основного каналів обробки аналогової інформації або потребують дуже значних апаратних та обчислювальних витрат, що призводить до подорожчання системи та зниження її надійності, або не дозволять достовірно встановити цю різницю. Це пояснюється тим, що завжди існує розбіжність амплітудно-частотних і фазо-частотних характеристик вузлів, виконаних по однакових схемах. Показано, які труднощі виникають при виявленні непрацездатної ланки системи аналогової обробки інформації на ранній стадії, що пов'язано з необхідністю виділення огинаючої аналогового сигналу. При виділенні огинаючої використовуються фільтри нижніх частот для послаблення складників сигналу, що призводить до інерційності системи виявлення несправності. Показано, яким чином можна виділити огинаючу сигналу довільної форми без використання фільтрів нижніх частот. Запропоновано дві структури систем із резервуванням: одна -з повною обробкою сигналів у кожному з основних і резервного каналів, інша -з обробкою сигналу на виході всієї системи резервування. Наведена модель для дослідження властивостей системи резервування для обробки аналогової інформації. Результати моделювання підтвердили раціональність підходу з точки зору спрощення системи виявлення несправностей і управління резервними каналами. На основі проведених досліджень сформульовані висновки.
doi:10.32838/2663-5941/2020.2-2/40 fatcat:jw4z2adgevaz7pbpaxee2itqr4