Nekatere merske enote v medicini

Vinko Leben
1980 Obzornik zdravstvene nege  
Vinko Leb e n , višji kontrolor Kontrola meril in plemenitih kovin, Ljubljana Nekatere merske enote V medicini POVZETEK. Članek obravnava merske enote, ki jih predpisuje zakon o merskih enotah in merilih. Omenjeni zakon pa med drugim našteva tudi nekatere merske enote, ki jih po letu 1980 v javnem prometu ne bomo smeli več uporabljati. Za pretvarjanje nekaterih od teh v medicini pogosto uporabljanih merskih enot v nove dovoljene enote so navedene primerjalne skale, s pomočjo katerih lahko brez
more » ... ačunanja pretvarjamo vrednosti enih merskih enot v druge enote. Ta gralična pomagala naj bi posebno v prehodnem obdobju olajšala delo pri obveznem navajanju vrednosti veličin v novih merskih enotah. UDK 61:388.151 SOME UNITS USED IN MEDlCINE. The paper presents the System ol Units introduced by the Units and Measures Act. lt lists out the units to be withdrawn Irom public use Irom 1980 on. The included conversion tables help us to convert, without calculation, the values designated by the old units, commonly used in medicine, into the new equivalents. These graphical aids are designed to lacilitate the adoption ol new units during the period ol transition.
doaj:d5b06613faa94f7a8d1c55b0579158c1 fatcat:n2kqp6anvfbmlawuffs5etf2gq