A highly selective charge transfer fluoroionophore for Cu2+

Zhen-Chang Wen, Rui Yang, Hui He, Yun-Bao Jiang
2006 Chemical Communications  
doi:10.1039/b510546c pmid:16353108 fatcat:6cydqycv5zfo3iqhnivdb6mpli