Д-р Лиляна Йорданова Бурилкова (20.04.1925 г. - 19.02.2019 г.)

П. Цонов
2019 Social Medicine  
соЦИАлНА мЕдИЦИНА Трябва да се има предвид, че мускулите на възрастни индивиди при тренировъчния процес се увреждат по-лесно понякога в сравнение на младите индивиди. Нуждата от протеини в храната или добавки при възрастните е по-изразена, отколкото при младите хора. Не може да се подържа добра мускулна маса и сила без необходимото ниво протеини. Хранителните навици имат съществено значение за капацитета на скелетните мускули да регенерират при процесите на саркопения [3] . Затлъстяването също
more » ... атлъстяването също така намалява възможностите за регенерация на мускулните влакна при възрастните хора. Приемането на левцин като хранителна добавка води до увеличаване размерите на мускулните влакна и ограничава намаляването на мускулната функция. Протеините на рибеното или моруновото масло имат също положителен ефект като те са богати на глицин, лизин, аргинин и таурин. Полифенолите, включително тези от зеления чай, стимулират регенерацията на мускулните влакна. Подобно действие има витамин D 3 , който има ниско ниво в организма при възрастни индивиди. Неговото прилагане повишава нивото на регенерацията на мускулните влакна. Подходящата храна е добър и сигурен начин да се засили регенерацията на мускулите при възрастните хора. Има изследвания, при които е прилагана тестостеронова терапия при възрастни индивиди, при което е наблюдавано запазване обема на мускулите и потискане на саркопенията. Допуска се, че заместителната терапия с тестостерон и тренировка ще подобри структурата и силата на скелетните мускули [10] . В тази насока са необходими и допълнителни изследвания. Добре известна е мечтата за "вечната младост", за желания еликсир, който ще ни върне младостта, "фонтанът на младостта", който ще ни подмлади. Настъпването на старостта е неумолимо, а често е съпроводено с болести, които допълнително усложняват ситуацията и в никакъв случай не трябва да се забравя начина на живот. Несъмнено опитите да се забавят естествените процеси на стареене има несъществен ефект. Хроничните съпътстващи болести би трябвало да се държат под някакъв възможен контрол. Начинът на живот е донякъде зависим от съответния индивид, но е в за-висимост от финансови възможности и редица други житейски фактори. Поддържането на мускулната сила и издръжливост, структурата на костите е във възможностите на всеки от нас. Редовната физическа активност е в състояние да осъществи протективен ефект върху възрастовите промени в мускулите и инсулиновата резистентност. Изявената физическа неактивност и заседнал начин на живот могат да се сравнят с ефекта от тютюнопушенето. Редовната физическа активност е от съществено значение не само за двигателната система, но и за превенцията на редица хронични заболявания, като сърдечносъдови, метаболитни, дихателни, имунни и неврологични заболявания. Библиография 1. Вл. Овчаров, Цв. Такева. Цитология, обща хистология и обща ембриология, Медицинско издателство АРСО, София, осмо преработено издание -2017. 2. Вл. Овчаров, В. Ванков. Анатомия на човека (Седмо издание), Медицинско издателство АРСО, четиринадесето издание София 2019. 3. C. Domingues-Faria, M.-P. Vasson, N. Goncalves-Mendes, Y.Boirie, S. Walrand. Skeletal muscle regeneration and impact of aging and nutrition.
doi:10.14748/sm.v0i3/4.5991 fatcat:mz2huhobofdwbfivwh2sedy4c4