Από τη βασιλική δορυφορία στην τελετουργική συνοδεία. Η ανάδειξη των σκριβώνων από τη Σύγκλητο (6ος-7ος αι.)

Μαρία ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ
2008 Byzantina Symmeikta  
No abstract
doi:10.12681/byzsym.887 fatcat:lxvkpvpuabhxboscjtrtlwwlri