Yüksek Entropili Alaşımlar: üretimi, özellikleri ve kullanım alanları

Derviş ÖZKAN, Cahit KARAOĞLANLI
2020 El-Cezeri: Journal of Science and Engineering  
High entropy alloys (HEA) are composed of elements with atomic concentrations between 5% and 35%, unlike conventional alloys. This new generation of metallic materials has found utilization areas in many engineering applications due to their remarkable properties. High entropy effect, lattice distortion effect, sluggish diffusion effect, and cocktail effect are what give HEAs their properties. In addition to the mentioned effects, basic information regarding the definition, properties,
more » ... roperties, production methods, utilization areas and recent studies of HEAs are given in this study. Furthermore, the recent developments in related areas such as the production of HEAs designed according to the targeted superior characteristics, transfer of outputs to applicable technologic fields, making the advantages of their superior features available in specific application areas such as military, defense and aerospace systems, were presented. Öz: Yüksek Entropili Alaşımlar (YEA), %5'den %35'e kadar atomik konsantrasyonlara sahip elementlerden meydana gelmektedir. Yeni nesil bu metalik malzemeler sahip oldukları özellikleri nedeniyle pek çok mühendislik uygulamasında kendilerine kullanım alanı bulmuşlardır. Bu malzemelere sahip oldukları özellikleri, yüksek entropi etkisi, latis bozulma etkisi, yavaş difüzyon etkisi ve karışım etkisi kazandırmaktadır. Bu çalışmada, belirtilen etkilerin yanı sıra yüksek entropili alaşımların tanımı, özellikleri, üretim yöntemleri, kullanım alanları ve konu ile ilgili yapılan son dönem çalışmaları hakkında temel bilgiler verilmektedir. Sonuç olarak, ulaşılması hedeflenen üstün özelliklere göre dizayn edilen YEA'ların üretilmesi, çıktıların uygulanabilir somut teknolojik alanlara transferi, üstün özelliklerin getirdiği avantajların askeri, savunma, havacılık ve uzay gibi spesifik uygulama alanlarında kullanılabilir hale getirilmesi gibi ilgili alandaki son gelişmeler derlenerek sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: alaşım tasarımı, yüksek entropili alaşımlar, üretim yöntemleri, katı çözelti, yapısal metaller, üstün özellikler
doi:10.31202/ecjse.800968 fatcat:escek5sttjcj5ppuzigy6dmc74