HAYEK VE POLANYİ'NİN İKTİSADİ DÜŞÜNCELERİNİN OLUŞUMUNDA VİYANA VE BUDAPEŞTE ETKİSİ Mesut SERT **

Ahmet Arif, Vienna, Budapest, Arş Gör, Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü, Arş Gör, Gazi Üniversitesi, İktisat Dalı
unpublished
Özet Bu çalışmada filozofların düşüncelerinin yaşadıkları zaman ve mekandan bağımsız olmadığı görüşünden hareketle Hayek ve Polanyi'nin iktisadi düşüncelerinin oluşumu incelenecektir. "Kısa 20. yüzyıl"ı kuşatan karmaşanın ortasında neredeyse aynı zamanda ve aynı coğrafyada yaşayan bu iki düşünürün görüşlerinin ve ideolojilerinin, yaşadıkları mekândaki (Budapeşte vs. Viyana) ve onları kuşatan kültürel çevredeki farklılıklara bağlı olarak şekillendiği iddia edilmektedir. Abstract In this article,
more » ... the formation of Hayek and Polanyi's economic thoughts will be discussed on the basis of the argument which states that "thoughts of the philosphers could not be isolated from time and place where they lived". Put differently, it is claimed that the ideas and the ideologies of Hayek and Polanyi, who lived amidst the turmoil surrounding the "short twentieth century" at nearly the same time and the same geography, were formed according to the discrepancies in the places where they live (budapest vs. vienna) and the cultural climate that surrounds them.
fatcat:on4npb6rdrd3zf2tg5q2i7vcoy