Recorregut de recerca geològica i cultural pel departament de l'Aude: des de Sant Llari / Saint Hilaire a Limous / Limoux, Alet / Alet Les Bains i a Esperasan / Espéraza

2016 Terra endins  
Recorregut realitzat el dia 10 de juliol de 2014. El recorregut del present itinerari, es desenvoluparà quasi totalment a cavall d´una unitat geològica netament diferenciada; així, el recorregut s´iniciarà a la denominada Zone Subpirineaica (integrant del Sistema Pirinenc). Tot seguit, prop d´Esperasan / Espéraza s´entrarà a la Zona Nord -Pirinenca (o Pirineu Septentrional, integrant, com l´anterior del Sistema Pirinenc). Tot i així, el recorregut de l´itinerari començarà a una altra unitat
more » ... ògica de França, concretament a la Depressió de Carcassonne (Depressió d´Aquitania), tot i que es circularà poc temps per aquesta unitat. Per d´altra banda, aquest recorregut es desenvoluparà íntegrament pel Departament de l´Aude, des de les immediacions de Limous / Limoux fins a Esperasan / Espéraza. Aquest itinerari discorrerà per zones força interessants, des del punt de mira cultural. Així, s´iniciarà a l´Abbaye de Saint Hilaire. Després, el recorregut es dirigirà cap a Limous / Limoux (per on es veurà l´església de la Marceille) i cap Alet / Alet -les -Bains, per on es visitarà l´Abbaye d´Alet -les -Bains. I finalment, el recorregut es dirigirà cap a Esperasan / Espéraza, per on es visitarà el Museé des Dinosaures d´Espéraza. Terra endins.2015 n.4 | Recorregut de recerca geològica i cultural pel departament de l'Aude: des de Sant Llari / Saint Hilaire a Limous / Limoux, Alet / Alet Les Bains i a Esperasan / Espéraza |3 ADVERTIMENT PREVI Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES -CONDICIONALS. En aquest cas es tractarà d´un ITINERARI GEOLÒGIC i CULTURAL Cal dir també, que en aquest itinerari no ens trobarem davant de camins forestals en molt mal estat de conservació. I, finalment, en qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut; de l'itinerari. Terra endins.2015 n.4 | Recorregut de recerca geològica i cultural pel departament de l'Aude: des de Sant Llari / Saint Hilaire a Limous / Limoux, Alet / Alet Les Bains i a Esperasan / Espéraza |16 BIBLIOGRAFIA BRGM (1989).-Carte géologique de France a 1/50.000. Fuille de Quillan. Direcction du Service Geéologique et des Labotatoires. Orleans -Source BRGM (1993).-Carte géologique de France a 1/50.000. Fuille de Carcassonne. Direcction du Service Geéologique et des Labotatoires. Orleans -Source MATA -PERELLÓ i SANZ BALAGUÉ (2014).-Recorregut de recerca geològica pel departament de l´Aude: des de Quilhan / Quillan a Esperesan / Espéraza, Coisan / Couiza, Limous / Limoux i a Carcassona / Carcassonne. Inèdit. 6 fulls. Manresa
doi:10.5821/terraendins.4.4745 fatcat:dmtvetbjqnbzfblsufjwn43rdq