Role of Zinc Deficiency in Allergic Diseases

Öner Özdemir, Gülin Tabanlı
2016 Sakarya Medical Journal  
Çinko organizma için esansiyel olup vücutta en bol bulunan ikinci eser elementtir. Hücrelerin yapısal ve fonksiyonel bütünlüğü için kritik bir role sahiptir. Ciddi çinko eksikliğinde büyüme geriliği, hipogonadizm, cilt hastalıkları, tat ve koku bozuklukları, bağışıklık sisteminde bozukluk, nöronal ve sensoral bozukluklar gibi birçok patolojiler ortaya çıkabilir. Günümüzde çinko eksikliği tüm dünyada yaygın bir sorun olarak bilinmektedir. Bu derlemede çinko eksikliğinin insan sağlığı üzerindeki
more » ... iddi etkileri ve alerjik hastalıklar ile ilişkisi anlatılmaktadır. ( Sakarya Tıp Dergisi 2016, 6(4):267-274 ) Abstract Zinc is an essential for the organism, is the second most abundant trace element in the body. It is critical for the structural and functional integrity of cells. Many pathologies may occur in severe zinc deficiency including growth retardation, hypogonadism, skin diseases, impaired taste and smell, immune system disorders, neuronal and sensorial disorders. Nowadays zinc deficiency is widely recognized as a problem all over the world. In this review, zinc deficiency is explained to the serious effects on human health and the relation with allergic diseases. ( Sakarya Med J 2016, 6(4):267-274 ). Anahtar Kelimeler Zinc deficiency, allergic diseases, human. ÖZDEMİR ve ark.
doi:10.5505/sakaryamedj.2016.68889 fatcat:raiq6gckmzepbmidosl3h5stf4