KONYA'DA SİYASAL KÜLTÜR VE DEMOKRATİK DEĞERLER

Orhan GÖKÇE, Birol AKGÜN, Hakan AFACAN
2001 Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi  
Siyasal kültür ve demokratikleşme ile ilgili araştırmalar 1960'lardan beri siyaset bilimcilerin gündeminde olmakla birlikte bu konudaki çalışmaların son on yılda önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Bu çalışma yazarlarca Aralık 2001'de Konya'da gerçekleştirilen bir alan araştırması verilerine dayanmaktadır. Çalışmanın amacı, Konya halkının hoşgörü, siyasal kurumlara güven ve ifade özgürlüğü gibi temel demokratik ilkeleri ve değerleri nasıl algıladıklarını incelemek ve bunun Türkiye'deki ve
more » ... ürkiye'deki ve hatta dünyadaki bazı ülkelere göre nasıl değiştiğini ortaya koymaktır. Çalışma sonuçları, Konya halkının oldukça hoşgörülü olduğunu ve demokratik ilkeleri desteklediğini, ancak bazı noktalarda biraz daha muhafazakar tutum sergilediğini ortaya koymaktadır.
doaj:92744b797e1f47ddaa2b0a5b59365023 fatcat:chtzyerp2za67k6usfelwerxei