THE INFLUENCE OF SUBSTITUTED 1,3,4,5-TETRAHYDRO-2H-1,5-BENZODIAZEPIN-2-ONE DERIVATIVES ON NARROW-LEAVED LUPIN (LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.) GROWTH IN VITRO

R. Asakavičiūtė, Z. Maknickienė, L. Kosychova, V. Ragalevičienė
2015 Chemical Technology  
Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų (Lupinus angustifolius L.) vystymuisi in vitro R. Asakavičiūtė, Z. Maknickienė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filialas Žalioji a. 2, LT-02232 Vilnius, Lietuva El. paštas rita.asakaviciute@voke.lzi.lt L. Kosychova, V. Ragalevičienė Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas Mokslininkų g. 12, LT-08662 Vilnius, Lietuva http://dx.doi.org/10.5755/j01.ct.65.1.6274 Gauta 2014 m. sausio 22
more » ... ; priimta spaudai 2014 m. kovo 4 d. Ištirtas 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų (Lupinus angustifolius L.) vystymuisi. Tirta laboratorinėmis sąlygomis, daiginant siauralapių lubinų VB Derliai ir VB Vilniai sėklas Petri lėkštelėse. Nustatyta, kad didžiausią poveikį lubinų VB Derliai šaknelės augimui (3,11 ± 0,48 cm) turėjo 4-metil-1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5benzodiazepin-2-onas (1c), ilgiausias stiebelis (1,58 ± 0,39 cm) gautas ir lubino biomasė daugiausiai svėrė (0,473 ± 0,058 g) panaudojus 5-acetil-3-metil-1-(2-okso-2-fenil-etil)-1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-oną (4 b). Lubinų VB Vilniai sėkloms junginys 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-onas (1 a) labiausiai skatino lubinų šaknelės augimą (1,88 ± 0,54 cm), ilgiausias stiebelis (1,07 ± 0,09 cm) gautas panaudojus 5-acetil-3-metil-1-(2-okso-2-fenil-etil)-1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-oną (4 b), o lubino biomasė daugiausia svėrė (0,526 ± 0,031 g) panaudojus 4-metil-1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-oną (1 c).
doi:10.5755/j01.ct.65.1.6274 fatcat:mci7uvchyzeodgmkqibttgpwzy