Suicide by self-disembowelment in prison
Samobójstwo poprzez rozcięcie brzucha w zakładzie karnym

Anand B. Mugadlimath, Mandar R. Sane, Kailash U. Zine, Rekha M. Hiremath
2018 Archives of Forensic Medicine and Criminology  
Streszczenie Samookaleczenia w okolicy brzucha nie są często spotykanym typem urazów. Samodzielnie zadane, śmiertelne rany jamy brzusznej należą do rzadkości, zwłaszcza w zakładach karnych. Mężczyzna osadzony w areszcie śledczym w toku postępowania prowadzonego z powodu podjęcia próby samobójczej został znaleziony w łazience, w kałuży krwi, z rozciętym brzuchem i odsłoniętymi pętlami jelit. Drzwi łazienki były zamknięte od wewnątrz i aby dostać się do pomieszczenia, niezbędne było sforsowanie
more » ... h siłą. Pomimo niezwłocznej hospitalizacji i leczenia operacyjnego w trybie nagłym pacjent tego samego dnia zmarł. Ponieważ mężczyzna miał za sobą kilka nieudanych prób samobójczych i toczyło się wobec niego postępowanie w związku z usiłowaniem samobójstwa (przestępstwo z art. 309 indyjskiego kodeksu karnego), władze aresztu śledczego podjęły odpowiednie środki ostrożności, aby uniemożliwić mu dostęp do jakiejkolwiek broni, narzędzia lub materiału, które mogłyby skłonić go do podjęcia kolejnej próby. Mimo to mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu pozornie nieszkodliwego przedmiotu -jednorazowej maszynki do golenia. Przypadek jest wart zaprezentowania ze względu na rzadkość tego typu samobójstw. Pokazuje on również, jak ważne jest zachowanie środków ostrożności wobec więźniów ze skłonnościami samobójczymi. Słowa kluczowe: samodzielnie zadane rany jamy brzusznej, zgon w zakładzie karnym, próba samobójcza, osadzony w areszcie śledczym, harakiri. Abstract Self-inflicted abdominal injuries are uncommon. Fatal self-inflicted abdominal injury is a rare occurrence, especially as a custodial death. A prisoner under-trial for attempted suicide was in judicial custody and was found unconscious in a pool of blood in the bathroom with cut open abdomen and exposed coils of intestine. The bathroom was found locked from inside and had to be forcibly opened. In spite of immediate hospitalisation and appropriate emergency surgical treatment, he succumbed on the same day. As the person had previously made several futile attempts to commit suicide and was in fact under trial for the crime of attempted suicide (section 309 of Indian Penal Code), the prison authorities had already taken good precautions to prevent access to any type of weapon, instrument, or material that could rekindle the thought of another attempt. In spite of all this, he successfully committed suicide with an apparently innocuous object, a disposable razor. This case is reported for the rarity of occurrence of this type of suicide, and it highlights the importance of utmost precautions to be taken in dealing with prisoners having suicidal tendencies.
doi:10.5114/amsik.2018.83094 fatcat:f65wp3bdt5hglodaa3ynmhwyra