Application of Methods and Techniques in Processes Supporting the Crisis Management Process
Zastosowanie metod i technik w procesach wspomagających proces zarządzania kryzysowego

Grzegorz Kunikowski, Justyna Smagowicz, Anna Uklańska
2019 Nowoczesne Systemy Zarządzania  
W artykule przedstawiono próbę identyfikacji oraz systematyki metod i technik służących do rozwiązywania problemów z dziedziny organizacji i zarządzania, które mogą zostać zaadaptowane na cele wspomagania zarządzania kryzysowego. Systematyka metod została przeprowadzona w zakresie trzech procesów wspomagających realizację procesu zarządzania ryzykiem w zarządzaniu kryzysowym, do których należą relacje z pracownikami, przywództwo oraz partnerstwo.
doi:10.37055/nsz/132739 fatcat:3ssynua6dvgmdn5tkn3d2m2wpq