Kızılötesi Kurutucuda Nane Bitkisinin Optimum Kurutma Sıcaklığının Belirlenmesi

Özgür DEMİR
2019 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi  
Öz Bu çalışmada, tasarım ve imalatı yapılan kızılötesi ısıtıcılı kurutma fırınında, nane bitkisi farklı sıcaklıklarda kurutularak optimum kurutma sıcaklığı belirlenmiştir. Kurutma fırınında kurutma işlemine tabi tutulan nane yaprakları 50 o C, 60 o C, 70 o C, 80 o C ve 90 o C sıcaklıklarda kurutulmuştur. Kurutma süreleri özgül enerji tüketimleri, yaş ve kuru esasa göre nem miktarları ortaya koyulmuştur. Nane yapraklarının kurutma işlemleri başlangıç nem oranı 8,12 g su/ g kuru madde iken bu
more » ... u madde iken bu oranın 0,094545 g su/ g kuru madde ye kadar düştüğü görülmüştür. Özgül enerji tüketimi ise 21,10 MJ/kg ile 52,08 MJ/kg arasında bulunmuştur. Tüm deneylerde elde edilen kuru ürün kaliteleri farklılık gösterirken renk, aroma, koku ve enerji tüketimi bütün olarak değerlendirildiğinde optimum kurutma sıcaklığının 70 o C olduğu ortaya koyulmuştur. Bu sıcaklığın altında yapılan kurutma işlemlerinde aroma ve koku artmakta, lakin enerji tüketimi de artmaktadır. 70 o C üzeri sıcaklıktaki kurutma işlemleri incelendiğinde aroma ve koku azalırken enerji tüketimi de düşmektedir. Abstract In this study, mint plants were dried at different temperatures to determine the optimum drying temperature in infrared heat dryers. The mint leaves were dried at 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, and 90 °C in the drying oven. Specific energy consumption of leaves during drying time and their moisture contents according to dry and wet basis were determined. Whereas the initial moisture contents of leaves were 8.12 g water / g dry matter, this value decreased to 0.094545 g water / g dry matter after drying process. With regard to specific energy consumption, it was between 21.10 MJ / kg and 52.08 MJ / kg. Whereas the dry product quality obtained in all experiments varied, all other parameters including the color, aroma, odor, and energy consumption were optimum at 70 °C. The drying processes below this degree causes increase of aroma and smell in parallel with energy consumption. On the other hand, at higher temperatures from 70 °C smell, aroma and energy consumption decrease.
doi:10.17798/bitlisfen.547539 fatcat:p7nwfbz46vekfomoh2nmvwdxd4