Dementia Care

Takuro Arimizu, Shinya Tomari
2019 Nihon Naika Gakkai Zasshi  
doi:10.2169/naika.108.1574 fatcat:dnzujrpi3neadg6p2y5u5jt5wa