Διερεύνηση μεθόδων τεχνικών και τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού [article]

Maria-Sofia D. Lianou, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens, Πέτρος Στεφανέας
2012
Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο μέσο ενημέρωσης, επικοινωνίας και ηλεκτρονικών αγορών. Από την απαρχή του, ο Tim Berners-Lee είχε ως όραμα έναν Ιστό, στον οποίο η πληροφορία θα έπαιζε πολύ πιο σημαντικό ρόλο από αυτόν που έχει στο σήμερα. Ο Σημασιολογικός Ιστός αποτελεί μια επέκταση του υπάρχοντος Διαδικτύου, με σκοπό οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους χρήστες να ορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι «κατανοητές» τόσο από τους ανθρώπους όσο και από τα
more » ... ς. Κάποια ουσιώδη κομμάτια του Σημασιολογικού Ιστού, είναι η λογική, οι οντολογίες και οι κανόνες. Οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλο αριθμό πεδίων και να δημιουργήσουν ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτών των εφαρμογών, υλοποιούμε μια οντολογία σχετική με τη δομή και το αντικείμενο αυτής της Σχολής, με τη βοήθεια μιας βάσης δεδομένων.
doi:10.26240/heal.ntua.11983 fatcat:il7e42oh25hovdwlzv6aer3zxq