CHINA-O IMAGINE UNIC ÎNTR-O LUME GLOBALIZAT

Ioana-Iulica, Mihai, Camelia Chiril
unpublished
Rezumat: Globalizarea este un proces ireversibil, care genereaz efecte multiple asupra tuturor rilor lumii, indiferent de nivelul lor de dezvoltare. Ca orice proces politico-social, globalizarea nu poate fi considerat o surs nelimitat de beneficii, mai ales pentru rile în care productivitatea muncii este foarte redus , dar nici nu poate fi acuzat de toate relele pe care unele structuri sociale sunt obligate s le dep easc. Intens analizat i monitorizat , globalizarea influen eaz toate sferele de
more » ... az toate sferele de dezvoltare a unei economii na ionale, de la economic la politic, de la social la cultural i religios. China este cel mai bun exemplu în acest sens, o ar ce descrie un portret economic zugr vit în culori extrem de vii, care reliefeaz succesele sale, în lansarea unui proces de dezvoltare cu adev rat impresionant. Principalul catalizator al ascensiunii Chinei se poate afirma c îl constituie globalizarea, proces început acum dou decenii de c tre puterile occidentale i principalele multina ionale, care în prezent activeaz pe cea mai globalizat pia din lume-pia a chinez .
fatcat:cnzlltyea5efhcqq22lkrzdpa4