GESA, et GEnerelt System til Analyse af naturlige sprog, udformet som et oversætter-for-tolker system med virtuel mellem-kode (GESA, a GEneral System for Analysis of natural language, designed as a compiler system with virtual bytecode) [In Danish]

Jens Erlandsen
1983 Nordic Conference of Computational Linguistics  
Njalsgade 96 DK 2300 kbh. S. GESA, et GEnerelt System til Analyse af naturlige sprog, ud formet som et oversaetter-fortolker system med virtuel mellem kode . Parsingsystemer til automatisk analyse af naturlige sprog kan udformes på utallige måder -og det gaelder naesten uanset hvilken metode, man vaelger for selve parsing-processen. Det er et større projekt at udforme en parser til et rimelig stort udsnit af naturligt sprog. Som regel vil udformningen af så store systemer ske i flere tempi:
more » ... aert sker den i kravspecifikationsfasen, hvor der med udgangspunkt i bl.a. brugerbehov og ind-og uddata opstilles en raekke krav til sy stemet; Sekundaert i designfasen, hvor systemets struktur, al goritmer og datastrukturer endeligt fastlaegges. I designfasen vil det typisk vaere sådan, at der i forhold til de opstillede krav findes flere løsninger. I denne artikel vil jeg kort skitsere fire system-modeller, og derefter opridse nogle af de overvejelser i designfasen, der førte til at GESA-systemet blev udformet som et oversaet ter-fortolker system med virtuel mellemkode. Jeg har altså her anlagt en typisk "system-designer synsvinkel" på udform ningsproblematikken, idet jeg har set bort fra alle overve jelser angående systemets sproglige kapacitet. En mere udførlig beskrivelse af GESA, hvor også disse overvejelser er taget med, er givet i SAML nr. 10. Skemaet med de fire modeller. De fire udformningsmåder -eller rettere system-modellerjeg har valgt at tage med her, kan opstilles i et skema, hvor der er taget hensyn til to forhold: 74 GESA, et GEnerelt System til Analyse af naturlige sprog, udformet som et oversae tter-fortolker system med virtuel mellem-kode Jens Erlandsen Proceedings of NODALIDA 1983, pages 74-83
dblp:conf/nodalida/Erlandsen83 fatcat:xr6rgxjqdjendm6cpwtosqwmgm