Investigation of Antibacterial Properties of Mucus and Coelomic Fluid Obtained from Eisenia Fetida

Uğur TUTAR, İsa KARAMAN
2017 Cumhuriyet Science Journal  
In several researches it was found that earthworms are protected from the infective effects of many pathogen microorganisms, with which they live together, by their strong immune systems and secreted fluids; in addition, vermicompost, their coelomic fluid and mucus are effective against certain bacteria. In this study, Disk Diffusion, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) tests were applied to determine the activities of the extracts obtained from
more » ... cts obtained from coelom-mucus fluids of Eisenia fetida type earthworm against seven pathogenic bacteria causing diseases in plants. At the end of the study, zone diameters of the coelom-mucus fluids obtained from earthworms were measured to be between 8-54 mm, whereas their MIC and MBC values varied between 0.06-0.5 mg/mL and 0.25-2 mg/mL, respectively. The findings showed that antibacterial activity of coelom-mucus fluids obtained from E. fetida type earthworms on plant pathogens is remarkable. This study is expected to enlighten future studies investigating antimicrobial effects, structure and activity mechanisms of the isolates and extracts obtained from E. fetida and other types of earthworm. Özet: Toprak solucanlarının, birçok patojen mikroorganizma ile birlikte yaşarken bunların enfektif etkilerinden güçlü immun sistemleri ve salgıladıkları sekresyonlarla korunabildikleri, ayrıca vermikompost, sölom ve mukus sıvılarının bazı patojen bakterilere karşı etkili oldukları yapılan çeşitli araştırmalarla saptanmıştır. Bu çalışmada, E. fetida türü toprak solucanlarının sölom-mukus sıvılarından elde edilen ekstraktların, bitkilerde hastalıklara neden olan yedi adet toprak kaynaklı patojen bakteriye karşı etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla Minimum İnhibisyon Konsantrasyon (MIC) ve Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) testleri uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, toprak solucanlarından elde edilen sölom ve mukus sıvılarının çalışılan bakterilere karşı zon çapları 8-54 mm arasında ölçülürken, MIC değerleri 0.06-0.5 mg/mL, MBC değerleri ise 0.25-2 mg/mL arasında bulunmuştur. Bulgular E.fetida türü toprak solucanlarından elde edilen sölommukus sıvılarının bitki patojenleri üzerinde antibakteriyel aktivitelerinin dikkate değer olduğunu göstermektedir. Yapılan bu çalışmanın, E. fetida'dan ve diğer toprak solucanı türlerinden elde edilecek izolat ve ekstraktların antimikrobiyal etkinliklerinin, yapılarının ve etki mekanizmalarının araştırıldığı diğer çalışmalara ışık tutması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Eisenia fetida, sölom sıvısı, mukus, antimikrobiyal aktivite
doi:10.17776/csj.340474 fatcat:hbselsbttvhdffj6d42orgipmm