Mestringstilbud: Barn og unge lærer å håndtere helseutfordringer

Una Stenberg, Mette Haaland-Øverby, Liv-Grethe Rajka Kristoffersen, Anne Trollvik, Stine Dybvig, Absera Teshome Koricho, André Vågan
2020 Sykepleien Forskning  
doi:10.4220/sykepleiens.2019.79962 fatcat:ws27z5cwtnfexdon7h6w3ysp2a