YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA İSTANBUL HALK EKMEK A.Ş.'NİN İNCELENMESİ

Mevlüt ERYİĞİT
2018 İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi  
ÖZ Yerel yönetimler, temel ihtiyaçların karşılanması noktasında topluma karşı sorumluluğu olan kamu kuruluşlarıdır. Bu açıdan sosyal sorumluluk, yerel yönetimler açısından hayati derecede önem taşımaktadır. Günümüzde gelişen teknoloji çerçevesinde, artan hizmet talebi ve beklentiler yerel yönetim hizmetlerinde çeşitlilik meydana getirmiştir. Bu çeşitlilik içerisinde sosyal sorumluluk projeleri önemli bir yer tutmaktadır. Yönetim anlayışı içinde sosyal sorumluluk politikaları yerel yönetim
more » ... etleriyle şekillenmektedir. Bu çerçevede sosyal belediyecilik anlayışını içeren kamu işletmeleri kurulmuştur. Çalışmamız genelinde toplumsal hizmeti ön plana alarak hizmetine devam eden "İstanbul Halk Ekmek A.Ş." incelenmiştir. İnceleme çerçevesinde Carroll'ın sosyal sorumluluk modelinden yola çıkılmış, oluşturulan yarı yapılandırılmış soru kalıplarından faydalanılarak nitel bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen bulgular, mevcut literatürde yer alan bilgiler ile karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. ABSTRACT Local governments are public institutions which are responsible for meeting the common needs of communities. Thus, social responsibility is a vital issue for local governments. As a result, the services of local governments are diversified due to the increasing demands and expectations. In terms of management, social responsibility policies are shaped by local management activities. In this context, public enterprises have been established with an approach of social municipal work. Our study examines in general the Istanbul Halk Ekmek A.Ş., which serves prioritizing social service. Within the framework of the examination, a qualitative research has been conducted benefiting from semi-structured question patterns as Carroll's social responsibility model implies, and the findings were compared with the current knowledge in the existing literature and interpreted. GİRİŞ Sosyal politikalar, kalkınma ve refah, devlet anlayışı içinde gelişim göstermiştir. Bu gelişim çerçevesinde uygulanan politikalar, ekonomi endeksinin dışında toplumsal faydayı ön plana çıkarmaktadır ve zamanla sosyal sorumluluk projelerine dönüşmüştür. Sosyal sorumluluk, ülkelerin kalkınmasında ve iletişim stratejilerinin geliştirilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu önem, yapılan sorumluluk çerçevesinde yapılan plan ve eylemlerin parlamento bazında değerlendirilmesinde etkili olmuştur.
doi:10.17932/iau.iaud.m.13091352.2018.2/38.101-122 fatcat:o6hxfq4lvbazhlsbyyoyh6m6bu