A Case of Descending Necrotizing Mediastinitis Following Tooth Cleaning With a Crochet Hook

Muharrem Erol
2012 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Akut mediyastinitler; genellikle orofarengeal bölge enfeksiyonları, özafagus perforasyonları ya da kardiotorasik cerrahiden sonra gelişirler. Erken tanı ve agresif cerrahi debridman ve drenaj başarılı bir tedavi için çok önemlidir . Daha önce literatürde nakış iğnesi ile diş temizliğine bağlı desendan nekrotizan mediyastinit olgusu bildirilmemiş. Olgumuzu bu ilginç özelliğinden dolayı sunuyoruz. Abstract Acute mediastinitis is a potentially fatal condition that caused by oropharyngeal
more » ... oropharyngeal infections, esophageal perforations or after cardio-thoracic surgery . Early diagnosis, aggressive surgical debridement and drainage are important for succesful treatment. Here we present a case of DNM that caused by tooth cleaning with a crochet hook. There is no case of DNM in the literature developed after teeth cleaning.
doi:10.4328/jcam.450 fatcat:4a3dtckobjavdafoqakqkzagsu