Dometi i ograničenja dosadašnjih istraživanja arheozooloških istraživanja u proučavanju ekonomskih strategija u kasnom latenu na tlu Vojvodine

Teodora Radišić
2019 Zenodo  
Na prostoru južnopanonskog Podunavljau poslednjim vekovima stare ere život se odvijao u naseljima utvrđenog i otvorenog karaktera. Arheološka istraživanja pružila su brojne dokaze o životu stanovnika ovih naselja, među kojima su i pokazatelji različitih ekonomskih delatnosti praktikovanih unutar samih naselja ili u njihovoj neposrednoj okolini. Uprkos postojanju arheoloških potvrda, kao i važnosti koje ima za razumevanje kompleksnih društveno-političkih okolnosti u kasnom latenu, proučavanju
more » ... nomije nije pristupano sistematski. O zanatskim aktivnostima, poput grnčarstva, pisano je više, dok su znanja o poljoprivrednim delatnostima, poput zemljoradnje, stočarstva i lova, veoma ograničena. Кao i u slučaju drugih ekonomskih delatnosti, sveobuhvatni podaci o strategijama eksploatacije životinja u kasnom latenu na prostoru južnopanonskog Podunavlja nedostaju. Međutim, postojeći arheozoološki podaci, iako kvanitativno i kvalitativno ograničeni, pružaju osnovu za poznavanje praksi stočarstva i lova. U ovom radu biće predstavljeni rezultati dosadašnjih arheozooloških istraživanja kasnolatenskih naselja sa područja današnje Vojvodine, i biće diskutovani zaključci o opštim karakteristikama stočarstva i lova. Uvidom u postojeća saznanja o stočarskim i lovnim strategijama biće otvorena i nova pitanja o ekonomskim i drugim aspektima života populacija koje su naseljavale južnopanonsko Podunavlje u poslednja dva veka stare ere i u prvom veku nove ere.
doi:10.5281/zenodo.3244006 fatcat:4jitn3bfwnbfhk3sggep2bvwca