ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ НА КУРСАХ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРІВ

Олена Миколаївна Клигуненко, Ольга Юріївна Муризіна
2017 Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця   unpublished
Тренинговые технологии в подготовке специалистов здравоохранения. В статье определена сущность тренинговых технологий и их значение в подготовке специалистов здравоохранения. Рассмотрена проблема активизации личностного и профессионального развития студентов с помощью использования тренинговых технологий. Значительное внимание уделяется освещению опыта влияния тренинговых технологий на формирование профессионально важных и личностных компетенций контингента студентов медицинских и
more » ... их вузов. Ключевые слова: тренинг, тренинговые технологии, специалисты здравоохранения. Lidiya Kaidalova, Nataliya Alokhina, Nataliya Shvarp. Training technologies in the training of health professionals. The article explains the purpose of training technologies and their importance in training health professionals. The problem of personal and professional development of students as well as ways to enhance through the use of innovative training technologies. Much attention is paid coverage experience training technologies influence the formation of important professional and personal competencies specified number of students of medical and pharmaceutical universities. Клигуненко Олена Миколаївна Муризіна Ольга Юріївна Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ НА КУРСАХ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРІВ Стаття присвячена дослідженню педагогічної роботи викладача щодо сучасної організації практичних занять з анестезіології та інтенсивної терапії на курсах удосконалення з метою забезпечити практичний фаховий результат навчання кожному слухачу. Проаналізовані проблеми аудиторного відпрацювання практичних
doi:10.26697/9789669726087.2017.50 fatcat:jiziveg3rje6fby65e7yyouqoa