Kompetencja komunikacyjna menedżera jako czynnik skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

Krystyna Krzyżanowska
2004 Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej  
Concepts of communication, forms of communication, verbal and unverbal communication in an enterprise are presented in the article. They determine an effective management of a company. The management of the communication process in a company requires: reconnaissance of barriers to effective communication and finding methods to overcome them. Abilities of reading unverbal signals, sending verbal signals consistent with unverbal signals and ability of active listening and reading feedback are very useful in this field.
doi:10.22630/eiogz.2004.52.3 fatcat:upuggx726jhtbomljeza3tluvq