Banka ve İmalat Sanayi Sektörü İhtiyatlılık Skorları: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Gizem ÇOPUR VARDAR, Aslı YIKILMAZ ERKOL
2019 Muhasebe ve Finansman Dergisi  
The purpose of this research is to calculate and compare conservatism scores of banking and manufacturing sector firms listed in Borsa İstanbul (BİST) 100 index for the period between 2005 and 2017. The negative accrual measure was used in estimating unconditional conservatism, while the market-to-book ratio was used for estimating unconditional conservatism. According to the results, the conditional conservatism level of the two sectors is high and the conditional conservatism level of the
more » ... ing sector is higher than the manufacturing sector. It is observed that the unconditional conservatism of both sectors is low but the manufacturing sector has tended to rise in recent years. Consequently, it is concluded that the conditional conservatism levels of the two sectors differ from each other significantly but the unconditional conservatism levels is not. In addition, the results indicated that the regulatory authority has a considerable effect on the banking sector unconditional conservatism level and the financial crisis period effect negative way the conditional conservatism level of both sectors. Bu çalışmanın amacı 2005-2017 yılları arasında BIST 100 endeksi banka ve imalat sanayi sektörlerindeki firmaların ihtiyatlılık skorlarını hesaplayarak, karşılaştırma yapmaktır. Koşulsuz ihtiyatlılığın tahmininde negatif tahakkuk yöntemi, koşullu ihtiyatlılığın tahmininde ise piyasa değeri/defter değeri oranı yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre her iki sektörün koşullu ihtiyatlılık skoru yüksektir. Fakat bankacılık sektörünün koşullu ihtiyatlılık skoru imalat sanayi sektörüne göre daha yüksektir. Koşulsuz ihtiyatlılığın ise her iki sektörde düşük olduğu fakat imalat sanayi sektöründe son yıllarda yükselme eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak iki sektörün ihtiyatlılık düzeyinin birbirbirinden önemli ölçüde farklılaşmadığı ve düzenleyici otoritenin bankacılık sektörü ihtiyatlılık düzeyini önemli derecede etkilediği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: İhtiyatlılık, koşullu ihtiyatlılık, koşulsuz ihtiyatlılık, Bankacılık sektörü, İmalat Sanayi Sektörü JEL Sınıflandırması: M41, G30
doi:10.25095/mufad.580171 fatcat:fxo27h5vgnau7b32ybltbnp6xe