Fremme af sundhed og tryghed ved transport

Marianne Frank
2020
International Transport Danmark har i samarbejde med Danske Busvognmænd, Worklife Partners, Institut for Transportstudier og med støtte fra Tryg Fonden iværksat en fælles indsats for gods- og bustransportbranchen, der skal bidrage til øget sundhed og tryghed for chauffører, virksomheder og samfund. Branchen gennemfører allerede i dag en række tiltag omkring sundhed eller tryghed, dog er tiltagene primært relateret til færdselssikkerheden. En samlet indsats og strategi for fremme af sundhed og
more » ... yghed ved gods- og bustransport under et er nyt. Den fælles indsats, projektet "Fremme af sundhed og tryghed ved transport", der gennemføres i perioden 2005-2006 skal resultere i følgende "slutprodukter": • En brancherettet strategi for fremme af sundhed og tryghed. • Branchekodeks for ansvarlig chaufføradfærd under kørslen og branchekodeks for indretning af førerhuse. • En værktøjssamling. • En samling "Best Practices". • Et hjemmesidemodul. I dette paper præsenteres projektets delfaser og resultater fra det indledende litteraturstudie.
doi:10.5278/ojs.td.v12i1.5047 fatcat:id27zwqagzdf3fhzycvwotl2mm