АСПЕКТИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ

О. В. Грищенко
2022 Herald of Lviv University of Trade and Economics. Economic sciences  
В умовах глобалізації економічного простору недостатній рівень конкурентоспроможності низки галузей у системі економіки може призвести до їх деградації внаслідок недостатності матеріального забезпечення останніх. У зв'язку з цим особливо актуальною є оптимізація системи використання матеріального забезпечення, що здатна задовольняти сучасні потреби суб'єктів господарювання. Сьогодні ведення діяльності суб'єктів господарювання передбачає достовірне документальне оформлення операцій. Роль послуг
more » ... рокату як в економіці країни, так і у вирішенні соціальних проблем поступово зростає. Від належної організації документування операцій прокату майна безпосередньо залежить ефективність системи управління. Процес документального оформлення не дозволяє задовольнити потреби управлінського персоналу в достовірності інформації з необхідним рівнем деталізації. Тому питання вдосконалення документування щодо надання послуг прокату є актуальним. У статті висвітлено існуючий порядок документального оформлення послуг прокату. На даний момент прокат автомобілів є чи не найрозповсюдженішим видом послуг прокату, що користується попитом як серед населення, так і суб'єктів господарювання. Складність документального оформлення послуг прокату автотранспортних засобів полягає в тому, що на них не поширюються положення Порядку № 46. У зв'язку з цим підприємствам, що надають послуги автопрокату, доводиться діяти на власний розсуд: вдосконалювати існуючі або ж самостійно розробляти носії первинної облікової інформації, які б відповідали вимогам часу та чинного законодавства. Акцентовано увагу на необхідності розробки нових форм первинних документів, які б враховували особливості надання майна в прокат та відповідали вимогам часу. Зроблено висновок, що чітко організована система роботи з первинними документами забезпечує своєчасне отримання облікової інформації з метою оперативного контролю й управління фінансово-господарською діяльністю компанії – надавача прокатних послуг.
doi:10.36477/2522-1205-2022-67-12 fatcat:aw4e7nyt3bgfdimf6247vmxieu