THE EVOLUTION OF MECHANICAL CHARACTERISTICS FOR A THERMOMECHANICAL PROCESSED Ti-Ta-Zr ALLOY

Andreea Daniela Vulcan, Doina Răducanu, Vasile Cojocaru
2011 Bull., Series B   unpublished
În ultimii ani a existat o dezvoltare semnificativă a noilor siosteme de aliaje pentru implanturi, bazate pe Ti, de tipul Ti-Ta-Zr sau Ti-Ta-Nb.Titanul şi aliajele sale au fost intens folosite în medicină înca din 1960, datorită biocompatibilităţii lor binecunoscute, proprietăţilor mecanice superioare, a densităţii scăzute şi a stabilităţii chimice remarcabile în mediul corpului uman. Studiul de faţă investighează microstructura şi proprietăţile mecanice pentru un aliaj Ti-Ta-Zr. Rezultatele
more » ... -Zr. Rezultatele experimentale au indicat faptul că acest aliaj posedă o gamă diferită de structuri şi proprietăţi mecanice în funcţie de starea aliajului: turnat, laminat la rece şi recristalizat. In recent years has occured a significant development of new implant alloys based on Ti such as Ti-Ta-Zr or Ti-Ta-Nb alloys systems. Titanium and its alloys have been widely used in medicine since the 1960s because of their known biocompatibility, superior mechanical properties, low density and remarkable chemical stability in the human body environment. The present study investigates the microstructures and the mechanical properties of a Ti-Ta-Zr alloy. The experimental results indicated that this alloy possess a range of different structures and mechanical properties dependent upon the alloy condition: as-cast, cold-rolled, recrystallized.
fatcat:uw45umbminb7po76ijkncxeuaq