Şanlıurfa bölgesinde ABO ve Rh kan gruplarının dağılımı

Mustafa Zerin, A Karakilçik, Yaşar Nazligül, Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Dalı, Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Anabilim Dalı
2004 unpublished
ÖZET Amaç: 1995-1999 yılları arasında Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezine kan bağışı yapanların ABO ve Rh kan grupları dağılımı incelendi. Gereç-Yöntem: Bilgiler, retrospektif olarak Şanlıurfa bölgesinden Kızılay Kan Merkezine gelen sağlıklı 28944 kan bağışçısından toplandı. ABO ve Rh kan grupları dağılımı analiz edildi. Bulgular: Analiz sonucunda; % 36.38'inin A grubu, % 34.69'unun O grubu, % 21.25'inin B grubu ve % 7.68'inin AB grubu olduğu belirlendi. Ayrıca % 90.79'unun Rh pozitif ve %
more » ... zitif ve % 9.21'inin ise Rh negatif olduğu saptandı. Sonuç: Şanlıurfa iline ait ABO ve Rh kan grupları profilinin Güneydoğu Anadolu ortalama değerlerine yakın olduğu belirlendi. Anahtar kelimeler: Kan grupları, ABO, Rh , Şanlıurfa. Frequency of ABO and Rh blood groups in Sanliurfa region ABSTRACT Aim: The frequency of ABO and Rh blood groups were evaluated from blood donors in the "Blood Bank of Kizilay" in Sanliurfa from 1995 to 1999. Method: Data were retrospectively collected from healthy 28944 blood donors in living region to donate the Blood Bank of Kizilay in Sanliurfa. The frequency of ABO and Rh blood groups were analyzed. Results: At the end of the analyses, the total frequency of A, O, B and AB groups were 36.38%, 34.69%, 21.25% and 7.68%, respectively. In addition, the mean frequency of Rh groups were 90.79% positive and 9.21% negative. Conclusion: Profiles of ABO and Rh blood groups in Sanliurfa resemble the mean values of Southeast Anatolian region. GİRİŞ ABO ve Rh kan gruplarının çeşitli ülkelerdeki dağılımlarının birbirinden farklılıklar gösterebildiği yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Ülkemizde de kan gruplarının dağılımları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır (1-9). Şanlıurfa bölgesinde ABO ve Rh kan grupları dağılımlarının incelenmesinin bu konu için veri tabanı oluşturmada yararlı olabileceğini düşünerek çalışmayı planladık. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışma, 1995-1999 yılları arasında Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi'ne il merkezi ve çeşitli ilçelerinden gelen 28944 sağlıklı kan bağışçısının kayıtları incelenerek retrospektif olarak yapıldı. Elde edilen veriler analiz edildi. BULGULAR Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezinde ABO ve Rh kan grubu dağılımları Tablo I'de sunulmuştur. Araştırma sonucunda; %36.38'inin A grubu (%91.40 Rh+, %8.60 Rh-), %34.69'unun O grubu (%90.75 Rh+, %9.25 Rh-), %21.25'inin B grubu (%90.16 Rh+, %9.84 Rh-), %7.68'inin AB grubu (%90.83 Rh+, %9.17 Rh-) ve Rh faktörü genel yüzdesi olarak % 90.79'unun Rh pozitif ve % 9.21'inin ise Rh negatif olduğu saptandı. Tablo I. Şanlıurfa bölgesinde ABO ve Rh kan gruplarının ortalama sıklığı (%)
fatcat:kxlvo3izrzg6pjiqepzmndo5km