Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Jesienne Spotkania Andragogiczne – Metodologiczne dylematy badań nad edukacją człowieka dorosłego", Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Katowice, 16.11.2016 r

Jerzy Semków, Katarzyna Gabryś
2017 Rocznik Andragogiczny  
liny Semenowicz -matki i obywatelki. Następnie redaktorki tomu wręczyły egzemplarze książki autorom oraz przybyłym gościom. W swym wystąpieniu gość specjalny, Aleksandra Semenowicz, opowiedziała, jaką wartość materialną i duchową miało prowadzenie codziennych zapisów w kalendarzach przez Halinę Semenowicz dla jej córek. Profesor Józef Półturzycki podczas swojego wystąpienia mówił o istocie i problemach edukacji ustawicznej oraz o podjętym przez siebie sporze o właściwe rozumienie edukacji
more » ... enie edukacji ustawicznej. Profesor Alicja Jurgiel-Aleksander wygłosiła referat o znaczeniu, jakie wynika z doświadczeń edukacyjnych dorosłych dla kształtowania jakości życia publicznego. W ostatnim wystąpieniu dr Renata Góralska zwróciła uwagę na rolę i znaczenie edukacji emocjonalnej dorosłych oraz przedstawiła istotę i strukturę kompetencji emocjonalnej. Na zakończenie seminarium uczestnicy i goście mieli możliwość dyskutować na poruszane w wystąpieniach tematy. Agata Szwech Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Jesienne Spotkania Andragogiczne -Metodologiczne dylematy badań nad edukacją człowieka dorosłego", Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Katowice, 16.11.2016 r.
doi:10.12775/13842 doaj:8d981339de364f1b9d835014ce15281c fatcat:h6i5wm2nm5banlld5ox7qtbiam