Surgical treatment of the spinal stenosis with an interspinous distraction device: do we really restore the foraminal height?

Haydar Celik, Alihan Derincek, Ismet Koksal
2011 Turkish Neurosurgery  
AIm: The aim of implantation of interspinous device is to unload the facet joints, restore foraminal height and provide stability in order to improve the clinical outcome of surgery. mAterIAl and methOds: After microsurgical decompression, Coflex™ device was applied. Patients were evaluated at a month after surgery and last follow-up using the visual analogue scale (VAS) and Oswestry Disability Index (ODI). Foraminal height and lumbar lordosis angle were recorded. results: The mean preoperative
more » ... e mean preoperative VAS was 7.85 and fell to 1.7 a month after surgery (p<0.0001). At the last follow-up the mean VAS score was 1.65 (p<0.0001). The mean foraminal heights were measured 19.95 mm preoperatively and 25.05 mm a month after surgery (p<0.0001). The mean foraminal height was 21.60 mm at the last follow-up (p=0.002). The mean lumbar lordosis were measured 32.05 and 34.3 degrees at preoperative and a month after surgery respectively (p=0.155). The mean lumbar lordosis was 32 (±5.99) degrees at the last follow-up (p=0.974). COnClusIOn: Using the Coflex device is a minimal invasive, effective and safe procedure. Restoration of the foraminal height may not be a responsible factor for clinical improvement. We think microsurgical decompression looks responsible of the good clinical outcome and using interspinous device is unnecessary. Comparative clinical studies can be informative. ÖZ AmAÇ: İnterspinöz cihazları implante etmenin amacı faset eklemlere yüklenmemek, foraminal yüksekliği düzenlemek ve stabiliteyi sağlamak ve bu yollarla cerrahinin klinik sonuç başarısını artırmaktır. yÖntem ve GereÇ: Mikrocerrahi dekompresyon sonrası Coflex cihazı yerleştirildi. Hastalar cerrahiden sonra ayda bir değerlendirmeye alındı, Vizüel Analog Skala (VAS) ve Oswestry Dizabilite İndeks (ODİ) ile takip edildi. Foraminal yükseklik ve lomber lordoz açıları da kaydedildi. BulGulAr: Operasyon öncesi ortalama VAS 7.85, cerrahiden 1 ay sonra 1.7 idi (p<0.0001). Son takipte ortalama VAS 1.65 idi (p<0.0001). Operasyon öncesi ortalama foraminal yükseklik 19.95 mm, cerrahiden 1 ay sonra 25.05 mm idi (p<0.0001). Son takipte ortalama foraminal yükseklik 21.6 mm idi (p<0.0002). Operasyon öncesi ortalama lomber lordoz 32.05 derece, cerrahiden 1 ay sonra 34.3 derece idi (p<0.0155). Son takipte ortalama lomber lordoz 32 dereceydi (±5.99) (p<0.974). sOnuÇ: Coflex implantı kullanımı minimal invaziv, etkili ve emniyetlidir. Bilinenin aksine foraminal yüksekliğin restorasyonu klinik düzelmeden sorumlu faktör olmayabilir. Mikrocerrahi dekompresyonun iyi klinik sonuç elde edilmesinde asıl faktör olduğu, interspinöz distraksiyon cihazı kullanımının gereksiz olabileceği düşünülmekle beraber, randomize klinik çalışmaların faydalı olacağı kanısına varılmıştır.
doi:10.5137/1019-5149.jtn.4681-11.2 pmid:22274971 fatcat:by62vpnrbna5vo46o7snehj3fu