Η διαχείριση της αλλαγής και της καινοτομίας εντός της σχολικής μονάδας [article]

Βαλεντίνα Μελισσού, University Of Piraeus, Κυριάκος Δρίβας
2023
Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε μία διερεύνηση στην ελληνική αλλά και την ξένη βιβλιογραφία αναφορικά με τις έννοιες της αλλαγής, της κουλτούρας, τους λόγους που μπορεί να συμβάλλουν, ώστε να δημιουργηθεί η ανάγκη για αλλαγή, τα συναισθήματα που μπορεί να προκαλέσει στα άτομα που απαρτίζουν έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση, την ανεύρεση των αρμόδιων που χρειάζεται να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση και της διαδικασίας μέσα από την οποία μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Επιπλέον, αναλύθηκε η
more » ... κασία αλλαγής εντός μίας σχολικής μονάδας και σαν τελικός στόχος ήταν η ανεύρεση εκείνου που έχει την ικανότητα συμβολής ώστε η αλλαγή να γίνει αποδεκτή από το σύνολο. Αναφέρεται το πως η αλλαγή επηρεάζεται σημαντικά από την κουλτούρα που διέπει τη σχολική μονάδα και ο διευθυντής στο ρόλο του μετασχηματιστικού ηγέτη, είναι εκείνος που θα βοηθήσει περισσότερο τη διαδικασία πραγματοποίησης μίας αλλαγής. Τέλος, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην ομάδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε σχολεία της Αττικής και ειδικότερα σε δημοτικά και νηπιαγωγεία καθώς και σε μέλη του διευθυντικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της περιοχής Αθήνας, Βύρωνα, Αιγάλεω, Νίκαιας, Κορυδαλλού και Περιστερίου με πληθυσμό αναφοράς στα 100 άτομα για το 2021-2022, ενώ στόχος της έρευνας ήταν αρχικά να κατανοηθούν ποιες αλλαγές και καινοτομίες συμβαίνουν στις σχολικές μονάδες σήμερα. Επιπλέον, με ποιο τρόπο μπορούν οι αλλαγές να ενσωματωθούν στη λειτουργία του σχολείου και πώς αυτές αντιμετωπίζονται από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Και τέλος, ποιο ρόλο διαδραματίζει ο διευθυντής-ηγέτης στο να ενσωματωθούν οι αλλαγές αυτές.
doi:10.26267/unipi_dione/2482 fatcat:p4b4gbth4zgpbge4mzrinud64y