International scientific journal "Internauka

Gorbunova Oksana, Law
Juridical Sciences   unpublished
Адміністративне право, податкове право, інформаційне право УДК 342.951(477) Горбунова Оксана Юріївна кандидат юридичних наук старший викладач кафедри організації охорони громадського порядку Національна академія внутрішніх справ Горбунова Оксана Юрьевна Кандидат юридических наук старший преподаватель кафедры организации охраны общественного порядка Национальная академия внутренних дел Анотація. Статтю присвячено особливостям адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції України.
more » ... Визначено що адміністративна юрисдикція Національної поліції України має здійснюватися та базуватися на пріоритеті прав людини, удосконаленні адміністративно-юрисдикційних методів захисту її прав, свобод та законних інтересів. Сформовано, що адміністративна юрисдикція Національної поліції України-це спеціальний (особливий) спосіб охорони суспільних відносин і у той же
fatcat:ktgmsqxrvjfljosmhb5kcpfy24