Vadybos paradigma

Povilas Zakarevičius
2013 Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai  
Straipsnyje nagrinėjama vadybos, kaip specifinės žmogaus veiklos, atsiradimo ir vystymosi istorija, šios veiklos patyrimo pagrindo susiformavusios organizacijų valdymo žinių sistemos esmė, atkreipiamas dėmesys į skirtingą atskirų autorių šios žinių sistemos sampratą. Vadovaujantis teorinio tyrimo rezultatais, išdėstyta vadybai reikalingų žinių struktūra ir turinys. Raktiniai žodžiai: vadybinė veikla, profesionalus vadovavimas, vadybos žinių sistema, vadybos teorija. The article focuses on the
more » ... le focuses on the origin and development history of management as a specific human activity and the essence of organization management knowledge system that is based on the experience of this activity. Special attention is given to different concepts of this knowledge system presented by individual authors. Following the results of the theoretical research, the structure and content of knowledge relevant to management is developed.
doi:10.7220/mosr.1392.1142.2013.68.10 fatcat:rjacqnptunb63d3nvocgng75wy