COOLING RATE CONTROL AND SOLIDIFIED MICROSTRUCTURE OF Al-7.7Ca EUTECTIC ALLOY DURING AERODYNAMIC LEVITATION

Long ZHANG, Shuguang ZHANG, Jianding YU, Jianguo LI
2013 ACTA METALLURGICA SINICA  
doi:10.3724/sp.j.1037.2012.00718 fatcat:ua6pvucenrhvzg22awkj4jxhhi