IMPORTANȚA TEXTULUI LITERAR ÎN PROCESUL DE FORMARE A COMPETENȚELOR DE COMUNICARE

DOBRIN Nicoleta
2022 Zenodo  
În contextul învățământului formativ-productiv ne preocupă elevul și atitudinea lui față de valorile imanente ale literaturii române. Apare necesitatea utilizării textului literar ca bază pentru cunoașterea mediului lingvistic literar, luând în considerare categoria de text literar în aspect funcțional. Învățarea literaturii romane în ciclul primar devine o tema actuală pentru învățământul contemporan. Explorarea textului literar în practică trebuie să se conformeze necesităților lingvistice,
more » ... lturale, intelectuale și estetice ale conținutului. THE IMPORTANCE OF THE LITERARY TEXT IN THE TRAINING OF THE COMMUNICATION SKILLS In the context of formative-productive learning, we are concerned about the student and his attitude for the immanent values of the Romanian literature. There is a need of using the literary text as the foundation for knowing the literary linguistic sphere, taking into account the category of literary text in functional aspect. Learning Romanian literature in Primary School becomes a current topic of general interest. The exploration of literary text in practice must comply with language, cultural, intellectual and esthetics need of the content.
doi:10.5281/zenodo.6524563 fatcat:6qbn2hvo6vdd3ktrz2gkljol6m